Geschiedenis

Oprichting

 

In 2004 werd in Torhout de N-VA-afdeling opgericht. Renaat Vandenbroucke werd de eerste voorzitter.
Naast Renaat bestond het prille bestuur uit: Ward Baert (ondervoorzitter), Steven Billiet (secretaris), Greet Jacques (penningmeester) en voorts uit de bestuursleden Jan Morlion, Marleen Vanderjeugd en Bart Van Synghel. De Brugse Hilde Jacques, zus van Greet, fungeerde als meter van de afdeling om de eerste kinderjaren te ondersteunen.
Datzelfde jaar nog organiseerde N-VA Torhout een voorlichtingsvergadering in zaal 't Rozeveld. Het onderwerp van deze vergadering was het aanleggen van een industrieterrein in de, lanschappelijk waardevolle, Groenhovevallei.

 


Gemeenteraadsverkiezingen 2006

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwam er een lijst CD&V-N-VA. Greet Jacques en Renaat Vandenbroucke stonden namens de N-VA op de lijst. Dit resulteerde uiteindelijk in een zitje in de OCMW-raad voor Renaat.

Eind 2007 werd een nieuw bestuur verkozen met Ward Baert als voorzitter. De andere gekozen bestuursleden waren: Marleen Devos (ondervoorzitter), Saar van Synghel (secretaris), Renaat Vandenbroucke (penningmeester), Dries Porteman (ledenwerving), Steven Billiet (penningmeester) en Rik Reynaert.
 

Spreekavond Bart De Wever


In december 2009 kwam nationaal voorzitter Bart De Wever in Torhout spreken. Ruim 200 aanwezigen volgden geboeid zijn pleidooi voor een ingrijpende hervorming van de vastgeroeste Belgische staatsstructuur.


Groeiperiode


De klinkende verkiezingsoverwinning, die van de N-VA in 2010 in één klap van de kleinste Vlaamse partij tot de grootste politieke formatie van Vlaanderen maakte, bezorgde de plaatselijke afdeling een nieuw elan. In 2011 werd Steven Billiet tot voorzitter verkozen. De afdeling vertrouwde hem de belangrijkste opdracht voor de komende jaren toe: het succes van N-VA op nationaal vlak ook plaatselijk verzilveren met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht.

 

Aanloop naar de lokale verkiezingen 2012

 

In aanloop naar de lokale verkiezingen werd heel wat werk verricht om de afeling verder te versterken met nieuwe krachten en om een inhoudelijk sterk programma uit te bouwen. Vrij snel werd de beslissing genomen om dit maal niet meer in karel op te komen maar op eigen kracht naar de kiezer te stappen. Op een druk bijgewoonde persconferentie werden deze plannen voorgesteld. Daarna kon de zoektocht naar geschikte kandidaten starten om een sterke lijst te vormen. Dit huzarenwerk werd uiteindelijk positief afgesloten en op 14 oktober kon N-VA Torhout met een voltallige lijst en vol goede moed naar de kiezer.

 

14 oktober 2012

 

Op 14 oktober kreeg N-VA Torhout veel steun van de kiezer. Vanuit het niets behaalde de Torhoutse afdeling 5 verkozenen. Ook op de lijst voor de provincieraadsverkiezingen mochten Steven Billiet en Ellen de Brabender een mooi persoonlijk resultaat noteren.
In januari 2013 legden Ward Baert, Steve Becelaere, Jurgen Claus, Ellen de Brabander en Eva Maes de eed af als gemeenteraadslid voor de N-VA. Naast de 5 gemeenteraadsleden leverde het verkiezingsresultaat ook 2 OCMW-raadsleden op. Philippe Braekman en Jasper Vangheluwe namen dit mandaat vol overtuiging op.
Na de verkiezingen van 2012 werden er bij alle N-VA-afdelingen bestuursverkiezingen georganiseerd. Steven Billiet werd door de aanwezige leden herverkozen als voorzitter van N-VA Torhout.

 

Nieuwe voorzitter

 

In de zomer van 2014 besliste Steven Billiet om een stap opzij te zetten als voorzitter van N-VA Torhout. Door zijn drukker leven werd het voor hem moeilijker één en ander te combineren. Eva Maes nam de fakkel over als nieuwe voorzitter. Eén van haar speerpunten is om de komende jaren het contact met de leden nog verder te versterken.

 

Nieuw OCMW-raadslid

 

In 2015 besliste Jasper Vangheluwe de fakkel als OCMW-raadslid over te dragen wegens een te druk familiaal leven. Jo Vlieghe nam deze functie van hem over eind 2015.

 

Bestuursverkiezingen 2016

 

Toen Eva in september 2014 de taak als voorzitter van Steven Billiet overnam is ze met veel plezier en enthousiamse aan deze taak begonnen. Dat werd ook opgemerkt door de leden.
Tijdens de bestuursverkiezing 2016 werd ze dan ook herverkozen als voorzitter. Philippe Braekman werd ondervoorzitter en Jasper Vangheluwe secretaris. Dries Porteman bleef aangesteld als penningmeester en Jens Ideler nam de taak als webmaster over van Steven Billiet.
Het bestuur van N-VA Torhout bestaat nu uit 12 leden: 5 gemeenteraadsleden, 2 OCMW-mandatarissen aangevuld met 5 bestuursleden. De voorzitter en ondervoorzitter hebben een duidelijke taakverdeling opgemaakt zodat elk bestuurslid een belangrijke pijler wordt van het bestuur.
Met dit enthousiast bestuur nemen we een aanloop naar de lokale verkiezingen van 2018. N-VA Torhout wil nog sterker worden zodat ze met de verkiezingen in 2018 ook in Torhout de Kracht van Verandering kunnen laten zien.