Lokaal werk

Klik op één van de onderwerpen hiernaast om meer te weten over onze standpunten en hoe we die in de gemeenteraad en OCMW-raad proberen door te drukken vanuit de oppositie. Bij elk onderwerp krijg je ook een selectie van de meest recente nieuwsberichten over het onderwerp. Wij proberen deze zo snel  als mogelijk up to date te houden!

Geschiedenis


Bestuurverkiezingen 2016


Op 6 maart waren er terug bestuursverkiezingen. Het vertrouwen in voorzitter Eva Maes was groot genoeg om haar terug te herverkiezen als voorzitter. Philippe Braekman werd verkozen tot ondervoorzitter.
Het bestuur van N-VA Torhout bestaat nu uit 12 leden: 5 gemeenteraadsleden, 2 OCMW-mandatarissen en 5 enthousiaste bestuursleden. De voorzitter en ondervoorzitter hebben een duidelijke taakverdeling opgemaakt zodat ieder bestuurslid een belangrijke pijler wordt van het bestuur.
 

 

Wissel OCMW-raad


Op 1 januari 2016 nam Jasper Vangheluwe afscheid van zijn mandaat in de OCMW-raad om meer aanwezig te zijn achter de schermen bij onze afdeling. Jo Vlieghe neemt het mandaat als OCMW-raadslid over van hem.
 

 

Nieuwe voorzitter


In de zomer van 2014 besliste Steven Billiet om een stap opzij te zetten als voorzitter van de lokale afdeling omdat, door zijn drukker persoonlijk leven, één en ander moeilijk te combineren werd. Eva Maes volgt Steven op als nieuwe voorzitter van N-VA Torhout. Zij wil het contact met de leden nog verder versterken.
 

 

14 oktober 2012


Op 14 oktober kreeg N-VA Torhout veel steun van de kiezer. Vanuit het niets behaalde de Torhoutse afdeling 5 verkozenen. Ook op de lijst voor de provincieraadsverkiezingen mochten Steven Billiet en Ellen de Brabander een mooi persoonlijk resultaat noteren. In januari 2015 legden Ward Baert, Steve Becelaere, Jurgen Claus, Ellen de Brabander en Eva Maes de eed af als gemeenteraadslid voo de N-VA. Naast de 5 gemeenteraadsleden leverde het verkiezingsresultaat ook 2 OCMW-raadsleden op voor N-VA Torhout: Philippe Braekman en Jasper Vangheluwe.
Na de verkiezingen van 2012 werden er bij alle N-VA-afdelingen bestuursverkiezingen georganiseerd. Steven Billiet werd door de aanwezige leden herverkozen als voorzitter van N-VA Torhout.
 

 

Aanloop naar de lokale verkiezingen 2012


In aanloop naar de lokale verkiezingen werd heel wat werk verricht om de afdeling verder te versterken met nieuwe krachten en om een inhoudelijk sterk programma uit te bouwen. Vrij snel werd de beslissing genomen om ditmaal niet meer in kartel op te komen, maar om op eigen krachten naar de kiezer te stappen. Op een druk bijgewoonde persconferentie werden deze plannen voorgesteld. Daarna kon de zoektocht volop starten naar geschikte kandidaten om een sterke lijst te vormen. Dit huzarenwerk werd uiteindelijk positief afgesloten en op 14 oktober kon N-VA Torhout met een voltallige lijst en met goede moed naar de kiezer.
 

 

Groeiperiode


De klinkende verkiezingsoverwinning die van de N-VA in 2010 in één klap van de kleinste Vlaamse partij tot de grootste politieke fromatie in Vlaanderen maakte, bezorgde de plaatselijke afdeling een nieuw elan. in 2011 werd Steven Billiet tot voorzitter verkozen. Aan hem wou de afdeling de belangrijke opdracht voor de komende jaren toevertrouwen: het succes van de N-VA op nationaal vlak ook verzilveren met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht.
 

 

Spreekavond Bart De Wever


In december 2009 kwam nationaal voorzitter Bart De Wever in Torhout spreken. Ruim 200 aanwezigen volgden geboeid zijn pleidooi voor een ingrijpende hervorming van de vastgeroeste Belgische staatsstructuur.
 

 

De Gele Krokus
 

Het bestuur reikte in 2009 voor het eerst "de Gele Krokus" uit. Deze prijs, toegekend aan een bedrijf of zaak die voor zichzelf een originele, Vlaamse naam beacht, kwam terecht bij het eethuis "De Verleyding".


 

Bestuursverkiezingen 2007


Eind 2007 werd een nieuw bestuur verkozen met Ward Baert (voorzitter), Marleen Devos (ondervoorzitter), Saar Van Synghel (secrataris), Renaat Vandenbroucke (penningmeester), Dries Porteman (ledenwerving, Steven Billiet (jongerenwerking) en Rik Reynaert.
 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ekwam er een lijst CD&V-N-VA. Greet Jacques en Renaat Vandenbroucke stonden namens N-VA op de lijst. Dit resulteerde uiteindelijk in een zitje in de OCMW-raad voor Renaat.
 

 

Oprichting
 

In 2004 werd in Torhout de N-VA-afdeling opgericht. Renaat Vandenbroucke werd de eerste voorzitter.
Naast Renaat bestond het prille bestuur uit: Ward Baert (ondervoorzitter), Steven Billier (secretaris), Greet Jacques (penningmeester) en voorts uit de bestuursleden Jan Morlion, Marllen Vanderjeugd en Bart Van Synghel. De Brugse Hilde Jacques, zus van Greet, fungeerde als meter van de afdeling om de eerste kinderjaren te ondersteunen.
Datzelfde jaar nog organiseerden ze, in zaal 't Rozeveld, een voorlichtingsvergadering over de plannen om, in de landschappelijk waardevolle Groenhovevallei, een industrieterrein aan te leggen.