Philippe Braekman

Wie is Philippe Braekman?

 

Als OCMW-raadslid kan Philippe zich volledig uitleven in thema's die hem nauw aan het hart liggen.
Enerzijds is dit "ouderenzorg" en anderzijds het mee ondersteunen van initiatieven vanuit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Dit opdat elke inwoner van Torhout - jong of oud - een menswaardig bestaan heeft en de nodige kansen krijgt om zich te (her)integreren in de maatschappij.

 

Waarom een functie binnen het bestuur van N-VA Torhout?

 

Philippe heeft in 2016 de functie van ondervoorzitter op zich genomen om volgende twee uitdagingen te realiseren:
1)  De structuur en de werking van het bestuur verfijnen en "professionaliseren" zodat N-VA Torhout klaar is om toekomstige uitdagingen aan te gaan.
2)  Bruggen bouwen met andere politieke partijen in Torhout opdat we zonder exclusieven eventuele coalitiegesprekken na de volgende gemeenteraadsverkiezingen optimaal kunnen voeren.