Jo Vlieghe

Wie is Jo Vlieghe?

 

Jo Vlieghe is moeder van drie en een trotse grootmoeder van 6 kleinkinderen.
Ze werkt mee in de dierenartsenpraktijk van haar man.
Naasrt reizen is Jo ook iemand die graag fietst en leest.

 

Waarom een funtie binnen het bestuur van N-VA Torhout?

 

Jo komt uit een Vlaams nest en wil meewerken aan de uitbouw van de partij binnen Torhout.