Programma

SPEERPUNTEN N-VA TORHOUT 

 

MOBILITEIT 

1. Vlotte fietsverbinding tussen verschillende wijken 

Hierdoor maak je het een stuk veiliger voor de gebruiker zoals de schoolgaande jeugd, het woon-werkverkeer en de recreant. 

Bijv. :Groene 62 <-> kasteel d’Aertrycke 

Oude spoorweg Kortemark <-> Torhout 

Fietspad Revinzestr. voor veilig schoolverkeer
 

2. Vlotte bereikbaarheid van het centrum met goed doordachte keuzes rond verkeersstromen. 

Aan de hand van metingen kunnen we kijken waar we het verkeer het best omleiden. Je kan dan wel kiezen voor éénrichtingsverkeer over de markt, maar welke impact zal dit hebben op de omliggende straten zoals de Nieuwstraat, Spinneschoolstraat, Beerstraat? We wachten de metingen af voor we hierin een beslissing te nemen. 

 

VEILIGHEID

3. Camerabewaking met ANPR-camera’s verder uitbouwen met camera’s die wel werken. 

Wanneer camera’s met nummerplaatherkenning geplaatst worden aan de invalswegen en op druk bezochte plaatsen zoals de Markt en het station kan er heel wat criminaliteit opgelost en zelfs vermeden worden.  

 

4. Geen flitspalen maar snelheidsremmende infrastructuur en voldoende controles. 

Het is al lang bewezen dat flitspalen geen voldoende effect hebben om bestuurders trager te doen rijden. De chauffeurs houden in wanneer ze de paal naderen en eenmaal voorbij geven ze weer plankgas. Trajectcontrole of aanpassingen aan de weginfrastructuur zijn veel efficiënter en zorgen voor aangepast rijgedrag. Wat op zijn beurt voor veiliger verkeer zorgt.  

 

5. Zwaar vervoer en werfverkeer aan scholen mijden bij aanvang en einde van de schooluren. 

Grote vrachtwagens en landbouwvoertuigen horen niet thuis aan de schoolpoorten.  

 

LOKALE ECONOMIE 

6. Site Pollet inzetten als centrumversterkend element. 

De site van de Carrefour in de Hofstraat is een grote oppervlakte, midden in het centrum. Het maakt een perfecte verbinding tussen stationsomgeving, Markt en Zuidstraat. Deze site kan dienen voor extra parkeerplaatsen (ondergronds), gecombineerd met voldoende winkeloppervlakte voor grootschalige detailhandel en eventueel wonen. 

 

7. Stadskern met vlotte bereikbaarheid en efficiënt parkeerbeleid met maximaal behoud van de parkeerplaatsen. 

We kunnen onze stadskern alleen aantrekkelijk houden door voldoende parkeerplaatsen te behouden. Of we kiezen voor een sterke stadskern met voldoende parkeerplaatsen of we gaan voor winkels aan de rand van de stad waar er parkeergelegenheid is bij de winkels. 

 

LOKAAL BESTUUR 

8. Een goede opvolging van de financiële structuren in Torhout 

Efficiënt besturen is voldoende aandacht geven aan het financieel beleid. Wordt er bij iedere opdracht gezocht naar de beste prijs? Zowel in aanbestedingen voor uitvoering van werken als bij het onderhandelen met financiële instellingen en verzekeringsmakelaars. Met een goede onderhandelingstechniek kunnen veel centen bespaard worden. 

 

9. Efficiënt personeelsbeleid: inzetten van de juiste mensen op de juiste plaats 

Je medewerkers maken het verschil! Hoe zit het met de 'goesting' voor het werk bij het personeel? Tevreden  medewerkers presteren beter! Welke verwachtingen zijn er vooropgesteld? Wat met het ziekteverzuim? 

 

SPORT EN VRIJE TIJD

10. Uitstippelen van een langetermijnvisie rond sportinfrastructuur. Kosten-batenanalyse maken bij overweging van nieuwe investeringen. 

Welke budgetten willen we vrij houden voor sportinfrastructuur? Hoeveel geven we gemiddeld uit aan sport per inwoner? Of gaat er teveel geld naar oplappen van de huidige infrastructuur?  

Is er nood aan een nieuw zwembad, betaald door de Torhoutse belastingbetaler? Of moet er gekozen worden voor een privépartner/financierder? 

 

MILIEU

11. Opwaarderen en onderhoud van het groen in Torhout (wijken/bossen) 

 

CULTUUR

12. Opwaarderen van De Mast. Degelijke infrastructuur voorzien met duidelijke keuze: sport of evenementen. 

Duidelijke keuze maken in de visie over De Mast. Aanpassingswerken om er een betere sportzaal van te maken. Of wordt het een evenementenhal met aangepaste infrastructuur zoals beter sanitair en catering-mogelijkheden? 

 

13. Duidelijke visie over kunst in de stad en over het stadspatrimonium 

We hebben Torhoutse kunstwerken die nog verscholen zitten op zolder, zoals de beelden van Taeckens. We hebben nog een kunstwerk tegoed dat bestemd was voor het stadskantoor maar dat op zich laat wachten... 

Al jaren investeert men in de aankoop van Torhouts aardewerk. Maar meer dan helft staat in dozen op zolders en in kelders stof te vergaren. Toch slaagt men er niet in om een breed publiek aan te spreken met dit Torhouts erfgoed. Ook hierin moeten gevatte beslissingen worden genomen. 

 

SOCIALE ZAKEN

14. Grondige aanpak om in voldoende kinderopvang te voorzien 

De buitenschoolse opvanglocaties in Torhout barsten uit hun voegen. We moeten op zoek naar geschikte locaties om deze nood op te vangen. Investeer in jonge gezinnen, zo zorg je voor een dynamische stad. 

 

15. Voldoende opvangmogelijkheden voor onze hulpbehoevenden 

We leven steeds langer, en dat is maar goed ook. Maar zijn er in Torhout voldoende opvangmogelijkheden?  

Waar blijven de in 2012 beloofde bedden die kunnen instaan voor de verzorging van onze zorgbehoevenden? 

 

16. Organiseren van degelijke wijkwerking 

Ondersteun wijkinitiatieven in het organiseren van een jaarlijkse wijkkermis. Dit zorgt voor een sterk sociaal weefsel onder de bewoners. Het maakt de Torhoutenaar trots deel uit te maken van een hechte groep. 

 

17. Extra steunmaatregelen voor de MUG-heli 

Bespaar niet op de hulpverlening van de burger. Breng de donatie vanuit de stad naar de vzw MUG-Heli op hetzefde niveau als de andere West-Vlaamse gemeenten. Dat is een kwestie van solidariteit. Het nut van een MUG-heli stond nooit ter discussie. Het redden van mensenlevens blijft altijd voorop staan. 

 

18. Creëren van een veilige verkeersituatie aan speelplein De Warande 

We hebben op onze Torhoutse bodem een fantastisch speelplein waar alle kinderen verzot op zijn. Ook de samenwerking met Tordale voor de uitbating van de cafetaria is een meerwaarde.  Voor de locatie en voor Tordale. Toch ontbreekt één belangrijke factor: een veilige verkeersituatie. Hier moet dringend op zoek gegaan worden naar een degelijke parking waar je op een veilige manier het park kan in- en uitkomen.