Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 oktober 2017, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Gemeenteraad, Leefmilieu, Nieuws uit Torhout, Veiligheid, Welzijn

Op de gemeenteraad van maandag 23 oktober stond een schriftelijke vraag vanuit onze fractie op de agenda. N-VA Torhout vroegen naar de motivatie van de stad waarom ze slechts 700 euro per jaar doorstorten naar de vzw IMDH. Het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening staat in voor de …

Op 19 november 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Lokaal sociaal beleid - OCMW

N-VA Torhout stelt met ontzetting de malversaties vast die zich - en dat al jaren - in het sociaal huis voordeden. Ze wijst erop dat het het Torhoutse OCMW heel wat moeite zal kosten om het geschokte vertrouwen van de bevolking terug te winnen. In eerste instantie zal het erop aankomen om een …

Op 8 september 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Economie en ondernemen, Gemeenteraad, Nieuws uit Torhout

Tussenkomst punt 3 Auditrapport aankoopbeleid GR 5 sept 2016    De grote meerderheid van de processen rond aankoopbeleid zijn in orde maar er zijn zeker ook een viertal grote tekortkomingen. En dat voor een beleid die deontologisch en budgettair zeer gevoelig ligt bij de bevolking. We kunnen ons de …

CD&V-studiereisje op kosten van de Torhoutse bevolking   Op de Gemeenteraad van 5 september vroeg N-VA-raadslid Steve Becelaere tijdens de mondelinge vragen wat het overgrote deel van het schepencollege, verschillende afdelingshoofden van de stadsadministratie, een vertegenwoordiger van de commissie …