Stadsuitstap CD&V zet kwaad bloed bij de oppositie

CD&V-studiereisje op kosten van de Torhoutse bevolking 

 
Op de Gemeenteraad van 5 september vroeg N-VA-raadslid Steve Becelaere tijdens de mondelinge vragen wat het overgrote deel van het schepencollege, verschillende afdelingshoofden van de stadsadministratie, een vertegenwoordiger van de commissie lokale economie, een vertegenwoordiger van Unizo en een gemeeteraadslid van de meerderheid op maandag 29 augustus gedaan hadden toen ze rond 20u uit een autobus stapten voor het stadskantoor?  
Dienstdoend burgemeester Denolf antwoordde dat het een studiereis was die het stadsbestuur organiseerde om inspiratie op te doen voor de stadskernvernieuwingen in andere steden (Deurne, Deinze en Kortrijk). 
Gemeenteraadslid Jurgen Claus stelde vervolgens de vraag wie dit inspiratiereisje betaald heeft en waarom niet alle gemeenteraadsleden hiervoor uitgenodigd waren aangezien er minstens 1 CD&V-raadslid, niet behorend tot het college van burgemeester en schepenen hierop wel uitgenodigd was. 
Waarom werden slechts 2 “bevriende” vertegenwoordigers van gemeentelijke commissies, zelfstandigenorganisaties, horeca- en winkelcomités, belanghebbenden op de markt, … uitgenodigd? Zou CD&V blijkt al begonnen te zijn met hun kandidatenlijst op te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018! 
Lieselotte Denolf antwoordde dat het stadsbestuur al de kosten van deze “inspiratiedag” zullen betalen en dat ze inderdaad een fout hadden gemaakt met “selectief” uit te nodigen. 
Toen het echt te heet werd voor het college probeerde gemeenteraadslid Hilde Crevits nog de meubelen te redden met te stellen dat er niet moet geantwoord worden op een mondelinge vraag en dat de stijl van de vragen haar niet aanstond.  
Jurgen Claus repliceerde scherp dat de vraag actueel is, zeker terecht en niet technisch zodat er zeker een antwoord op kan komen. Bovendien vond hij net de stijl en arrogantie van de CD&V er in deze zeer zwaar over en een totaal misprijzen voor de oppositie. 
Claus eindigde met te stellen dat N-VA eiste dat ofwel de meerderheidsfractie alle kosten van deze uitstap zouden betalen of dat er een nieuwe studiereis word georganiseerd rond de belangrijke thema’s stadskernvernieuwing en mobiliteit voor alle gemeenteraadsleden en alle relevante vertegenwoordigers van de belanghebbenden hierrond. 
Mevrouw Crevits beloofde om ten laatste op de volgende gemeenteraad van 24 oktober hierop te antwoorden. 
 
Benieuwd of CD&V Torhout de elementaire deontologie zal hebben om de enige mogelijke correcte beslissing te nemen: alle kosten rond deze “selectieve inspiratiedag” zelf te betalen??  
 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is