Gemeenteraad 5 Sept '16: Auditrapport aankoopbeleid

Op 8 september 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Economie en ondernemen, Gemeenteraad, Nieuws uit Torhout

Tussenkomst punt 3 Auditrapport aankoopbeleid GR 5 sept 2016 

 

De grote meerderheid van de processen rond aankoopbeleid zijn in orde maar er zijn zeker ook een viertal grote tekortkomingen. En dat voor een beleid die deontologisch en budgettair zeer gevoelig ligt bij de bevolking. 
We kunnen ons de vraag stellen hoe de niet-geauditeerde processen van de stadsadministratie georganiseerd zijn en hoe ze opgevolgd worden.  
In elk geval heeft de Torhoutse inwoner door deze laksheid van het stadsbestuur meer dan ettelijke tienduizenden euro’s teveel betaald. 
Ik citeer vier letterlijke passages uit het audit rapport: 
- in 2008 werd een ruw kader uitgewerkt wat interne controle en organisatiebeheersing betreft. Vijf jaar later werd een tweede poging ondernomen om een gedegen kaderuit te werken. Anno 2016 blijkt er nog steeds geen gestructureerd systeem van interne controle te zijn. 
- De stad heeft een theoretisch logisch proces voor de opvolging van de werken maar in de praktijk worden er zelden werfverslagen opgemaakt. Vooropgestelde regels in het bestek stemmen veelal niet overeen met de praktijk en er word zelden een PV van oplevering opgesteld. 
- voor aankoopbedragen onder de 8.500€ is er een interne procedure met een bestelbon voorzien. Maar het stadsbestuur heeft geen grensbedrag bepaald vanaf wanneer er 3 offertes moeten opgevraagd worden. De ene ambtenaar doet dit vanaf 2.000€, een andere vanaf 5.500€ en nog andere aan 8.500€. Als dit geen willekeur en amateurisme van het stadsbestuur is, dan weet ik het niet? 
- voor aankoopbedragen vanaf 85.500€ (en die niet in eigen beheer worden uitgevoerd) wordt er standaard met een onderhandelingsprocedure gewerkt. Maar de stad onderhandelt zelden effectief met de leveranciers.  
Dit is nochtans dé kans om quick wins en grote besparingen te realiseren. Ik verwijs hiervoor alleen nog maar de negotiatie die er wel gekomen is omtrent de verzekeringspremies van de stad en het ocmw: die leverden direct meer dan 50.000€ op. 
 
Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur ANNO 2016 nog altijd geen strakke regels heeft geïmplementeerd over de essentie van hun aankoopbeleid (effectief onderhandelen en vanaf welk bedrag er 3 offertes moet opgevraagd worden). Dit laat willekeur toe, schijn van voorkeursleveranciers en betekent vooral ook een grote meerkost voor de Torhoutse bevolking.  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is